Od 1969 roku Kielce przygotowywały się do posiadania własnego uniwersytetu, którego początkiem była wówczas Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 2011 roku uczelnia została oficjalnie przekształcona na Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Obecnie uniwersytet organizuje nabór na 35 kierunków prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Prawdziwe wrażenie robi natomiast aż 120 specjalności obieranych w obrębie kilkudziesięciu dostępnych kierunków na pięciu Wydziałach: Humanistycznym, Matematyczno-Przyrodniczym, Nauk o Zdrowiu, Pedagogicznym i Artystycznym, Zarządzania i Administracji. Wydział Filologiczno-Historyczny działa jako Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Uczelnię można ukończyć z tytułem licencjata, inżynieria, magistra, a nawet doktora. Jednostki ogólnouczelnianie, to Biblioteka Uniwersytecka, Wydawnictwo, Archiwum, Akademickie Biuro Karier oraz Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji. To doskonałe miejsce dla ambitnych młodych ludzi, którzy myślą o solidnym przyswajaniu wiedzy na poziomie uniwersyteckim.