W województwie warmińsko-mazurskim prym wiodą uczelnie państwowe ze względu na brak konieczności ponoszenia opłat za studiowanie. Z tej możliwości korzysta wielu studentów, tym bardziej, że obszar Mazur posiada cztery tego typu uczelnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; Uniwersytet Gdański, zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Elblągu (Wydział Nauk Społecznych) oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Szkoła podlega MSWiA. Ponadto istnieje tu także cała gama uczelni publicznych, które kształcą na kierunkach technicznych, ekonomicznych lub humanistycznych. W Elblągu, Olsztynie i Ełku działają także Seminaria Duchowne. Teren Mazur, to nie tylko Kraina Wielkich Jezior, ale także ośrodek badań naukowych, które prowadzone są w ramach trzech Instytutów: Instytut Mazurski w Olsztynie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Giżycku oraz Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Przyjemna aura przyrody sprzyja przyswajaniu wiedzy, stąd duża rzesza chętnych pragnących studiować na warmińsko-mazurskich Szkołach Wyższych.