Od 1998 roku młodzi ludzie mieszkający na terenie Elbląga oraz w jego okolicach, mają szansę pobierać naukę na jednej z kilku uczelni państwowych województwa w warmińsko-mazurskiego. Bazą do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej były oddziały: Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego. Miasto bardzo zyskuje mając na swoim terenie Szkołę Wyższą, ponieważ mieszkańcy mogą dzięki temu uczestniczyć w licznych konferencjach, spotkaniach naukowych czy organizowanych kursach. Uczelnia kształci w ramach czterech Wydziałów: Ekonomicznego, Informatyki Stosowanej, Pedagogiczno-Językowego oraz Politechnicznego. Uderzająca jest więc różnorodność kierunków i specjalizacji, jakie pozostają do wyboru kandydatów na studia. Największym atutem jest jednak szeroka możliwość rozwijania własnych pasji, jak lot ze spadochronem czy darmowe lekcje języka niemieckiego on-line. Dodatkowo Akademickie Centrum Sportu przedstawia swą rozbudowaną ofertę uprawiania różnych dyscyplin.