Wzornictwo, to główny kierunek nauczany w poznańskiej Szkole Wyższej School Of Form. Studia na najwyższym poziomie, prowadzone według europejskich i światowych standardów oraz masa innych atutów. Kierunki artystyczne cieszą się w Polsce dużą popularnością, ponieważ wielu młodych ludzi cechuje talent, jaki trzeba należycie ukształtować. To, co charakteryzuje School of Form, to nowocześnie wyposażone warsztaty i pracownie, wybitna kadra wykładowców i europejski program nauczania. Absolwenci uczelni bez trudu znajdują pracę, ponieważ już w trakcie studiów prowadzona jest czynna współpraca pomiędzy szkołą, a firmami zainteresowanymi branżą wzornictwa. Uczelnia otwarta jest na wszystkich, którzy odkrywają w sobie talent plastyczny, bez względu na to, czy preferują tradycyjną formę tworzenia, czy komputerową. Do wyboru kandydatów pozostaje kilka specjalności: projektowanie mody,projektowanie dla przemysłu, projektowanie otoczenia człowieka lub projektowanie komunikacji. Aby ubiegać się o miejsce na uczelni, należy przygotować prezentację swoich prac, wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną.