Szkoła powstała z myślą o nowoczesnej i nastawionej na integrację europejską przyszłość. Edukacja powinna się nieustannie zmieniać, aby stawić czoła potrzebom dzisiejszego rynku pracy. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu jest tego doskonałym przykładem. Nigdzie nie zdobędziemy tak wyprofilowanej wiedzy, jak tutaj. Uczelnia kształci studentów proponując im szeroką gamę języków, czego dowodem są kierunki: anglistyka, hispanistyka, germanistyka, romanistyka, sinologia, lingwistyka stosowana, europeistyka, a od niedawna także skandynawistyka. Można tu także pobierać naukę na filologiach obcych od podstaw, bez żadnego wcześniejszego przygotowania językowego. Po pozytywnych wynikach rekrutacji stajemy się jednym z 3500 studentów, których głównym celem jest perfekcyjne i profesjonalne opanowanie wybranego języka obcego. Po ukończeniu szkoły otrzymujemy tytuł licencjata lub magistra, a nade wszystko konkretny zawód, który staje się kluczem do zawodowej kariery w Polsce, a także na świecie.