Edukacja morska ma swą głęboką tradycję. Na terenie naszego kraju istnieje kilka szkół morskich i każda z nich cieszy się dużą renomą. Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie, to wykwalifikowana kadra oficerów, którzy dzięki gruntownej wiedzy poszukiwani są na całym świecie. Wiele zajęć odbywa się po angielsku, który to język traktowany jest tu jako obowiązujący. Przyszła praca oficerów mechaników oraz nawigatorów odbywać się będzie na morzu pośród ludzi z całego świata, stąd tak duży nacisk na języki obce. Obecnie światowa flota armatorów potrzebuje ok 40 tys specjalistów, zatem dobrze płatna i bardzo prestiżowa praca jest zapewniona niemal natychmiast po ukończeniu studiów. Zdobycie tytułu magistra-inżynieria (ponieważ otrzymuje się go w podwójnej formie) nie jest jednak łatwe i wymaga wielu starań, ambicji oraz umiejętności. Uczelnia kształci na trzech wydziałach: Mechanicznym, Nawigacyjnym oraz Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Mimo że nie jest łatwo uzyskać miejsce na tej prestiżowej uczelni, to jednak warto się starać, ponieważ zyskuje się zawód, który nigdy nie traci na swej renomie.