Uczelnia funkcjonuje już od 1948 roku, choć wówczas miała inną nazwę, a mianowicie Akademia Lekarska w Szczecinie. Od 1992 roku jest rozpoznawalna jako Pomorska Akademia Medyczna, a od 2010 roku stała się Uniwersytetem, przez co znacznie podniosła swój prestiż. W szkole można pobierać naukę na czterech wydziałach: Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej, a także Nauk o Zdrowiu. Na wydziałach dostępnych jest aż 12 kierunków, które można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie, uzyskując tytuł magistra. Kadra naukowo-dydaktyczna to ponad 83 profesorów, dzięki którym studenci mogą liczyć na wysoki standard nauczania. Pomorski Uniwersytet Medyczny oferuje swoje usługi w szpitalach klinicznych w Policach. Utrzymuje także kontakt z wieloma uczelniami zagranicznymi, gwarantując swoim studentom staże oraz praktyki. Nie bez znaczenia są także prowadzone przez Uniwersytet badania naukowe, który wnoszą istotny wkład w rozwój nauk medycznych.