Z momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej powstało wiele szkół, które kształcą w ramach programu integracji kultury i gospodarki. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie jest jedną z nich. Powstała w 1999 roku, kiedy hasła proeuropejskie były najbardziej wyraźne. Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę między Polską i Niemcami, choćby z racji sąsiedztwa. Szczególną uwagę zwraca ponadto na naukę języków obcych oraz nauczanie zgodnie z programem standardów europejskich. Studia I stopnia prowadzone są na kierunkach: zarządzanie oraz stosunki międzynarodowe. Tytuł magistra natomiast, można uzyskać wyłącznie na kierunku stosunki międzynarodowe. Uczelnia realizuje kilka naukowych projektów, jak np. Twoja pierwsza firma, Kobieta w biznesie czy Kultura jakości. Działający przy szkole Akademicki Związek Sportowy kształtuje umiejętności i zainteresowania sportowe studentów. Bardzo wysoki standard nauczania, to zasługa szeroko wykwalifikowanej kadry uczelnianej, która istotnie wpływa na kształtowanie świadomości studentów.