WSGN powstała w Warszawie w 1997 roku z inicjatywy Adama Polanowskiego i Grażyny Katner. W jej murach kształcą się studenci kierunku Administracja (edukacja I stopnia) oraz Ekonomia (edukacja I i II stopnia). Prowadzona jest również nauka na dalszych etapach kształcenia – uczelnia proponuje szereg studiów podyplomowych z zakresu PR (np. Public Relations in Real Estate), zarządzania kapitałem ludzkim (Human Resources), rynku nieruchomości (Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) i wiele innych. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym, zaocznym oraz eksternistycznym. Wydział zamiejscowy Wyższej Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami znajduje się w Białymstoku. Na studentów WSGN czeka biblioteka, biuro karier, Akademia Przedsiębiorczości. Ambitni rozwijają swoje talenty również podczas pracę w kole naukowym Nieruchomistów oraz wpisują się w działalność Samorządu Uczelnianego, którego członkowie reprezentują interesy studentów podczas posiedzeń Senatu WSGN i Rad Wydziałów oraz organizują liczne imprezy okolicznościowe.