WSP TWP została założona w 1993 roku w Warszawie z inicjatywy członków Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Ma status uczelni niepaństwowej. Jej patronem obrano Janusza Korczaka – pedagoga, publicystę i działacza społecznego. Kadra uczelni kształci studentów na Wydziałach: Nauk Społecznych w Warszawie, Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz innych zamiejscowych w Lublinie, Człuchowie i w Szczecinie. Studentom oferuje się zaoczne studia filologiczne (filologia angielska i filologia angielska z językiem niemieckim), pedagogiczne, politologiczne i z zakresu pracy socjalnej. Kształci się również na poziomie podyplomowym i podczas szkoleń i kursów. Uczelnia wykorzystuje techniki i metody edukacji na odległość (e-learning). Przy WSP TWP działa biblioteka (także wirtualna), ośrodek szkoleniowy Przestrzeń Rozwoju, Akademickie Biuro Karier, Uniwersytet Trzeciego Wieku etc. Studenci mogą rozwijać swoje doświadczenia, korzystając z Systemu Indywidualnego Rozwoju Osobistego i Zawodowego, praktyk i staży, wyjazdów zagranicznych.