WSPiNS w Otwocku jest prywatną szkołą wyższą, która od 2001 roku oferuje wykształcenie I stopnia. Współcześnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone są tu zajęcia z administracji (specjalności: Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Administracja skarbowa, Kadry i ubezpieczenia społeczne, Bezpieczeństwo publiczne i in.) i zarządzania (specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Konsulting gospodarczy, Zarządzanie logistyczne itp.). Prowadzona jest również edukacja na innych etapach kształcenia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych proponuje szereg studiów podyplomowych oraz kursy dokształcające, w tym naukę obsługi komputera i kursy przygotowawcze do matury. Przy uczelni funkcjonuje biblioteka, zaś do systematycznej pracy studentów motywują stypendia rektora i ministra za osiągnięcia naukowe i sportowe (przewidziano także inne formy przyznawania wsparcia finansowego).