Miłośnicy nauk ekonomicznych, którzy chcą wiązać swoje życie zawodowe ze swoimi zainteresowaniami mają do dyspozycji studia w WSRL, najstarszej niepublicznej uczelni w Żyrardowie, która została powołana do życia w 1997 roku staraniem Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego. Uczelnia prowadzi niestacjonarne studia licencjackie z ekonomii, proponując szereg specjalności: ekonomika ochrony środowiska, finanse i bankowość komercyjna, gospodarka lokalna oraz logistyka i marketing usług. Powołano tu też Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie kształci również poza granicami kraju – w Dublinie, gdyż tam znajduje się jej wydział zamiejscowy. Uczelnia dysponuje odpowiednio wyposażoną bazą dydaktyczną – aulą, salami ćwiczeniowymi, pracownią komputerową, punktem ksero oraz biblioteką wraz z czytelnią. Na studentów czeka też wsparcie finansowe dzięki systemowi stypendiów socjalnych oraz nagradzających wysokie wyniki w nauce (stypendium rektora).