Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się bogatą ofertą edukacyjno-dydaktyczną. Od 2000 roku na terenie regionu powstało bardzo wiele uczelni niepublicznych, które szybko stały się konkurencyjne dla uczelni państwowych. Studenci coraz częściej sięgają po odpłatną naukę, głównie ze względu na możliwość kształcenia w systemie studiów niestacjonarnych. Dawno już została skrytykowana i zapomniana praktyka, kiedy student uczył się na danej uczelni przez okres pięciu lat, bez równoczesnego zatrudnienia czy odbywania praktyk, staży itp. Wiele niepublicznych uczelni regionu proponuje dzisiejszym studentom bardzo europejski system przyswajania wiedzy. Niezwykle cenione są stypendia zagraniczne, z których wielu chętnie korzysta. Warte uwagi są również kierunki ściśle techniczne proponujące wąskie specjalizacje, jak np. kosmonautyka. Mimo wszystko, najbardziej prestiżowe są wciąż uczelnie państwowe, jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ma za sobą wiele lat tradycji i dobrej renomy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.