Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu proponuje kształcenie na kierunkach, które w naszym kraju są szczególnie atrakcyjne. Głównie ze względu duże perspektywy malujące się przed absolwentami oraz dobrze płatną i ciekawą pracę. Powstała w 2005 roku i od tej pory istnieje jako pierwsza w kraju Uczelnia niepaństwowa. Studenci kształcą się na kilku kierunkach: fizjoterapia, kosmetologia, analityka medyczna i biotechnologia. Są to wyłącznie studia w trybie magisterskim, lecz na tym nie koniec, ponieważ Szkoła edukuje także na kursach, szkoleniach oraz studiach policealnych. Opłata roczna za studia waha się od 4-5 tys złotych. Uczelnia gwarantuje praktyki w szpitalach państwowych, klinikach oraz placówkach zdrowotnych itp. Zainteresowani studenci mogą także skorzystać z międzynarodowych programów nauczania, jak Ersamus. Władze Uczelni duży nacisk kładą na praktyczne umiejętności swoich studentów, stąd doskonałe i nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni specjalistycznych. Szkoła warta jest polecenia, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na pracowników medycznych w całej Europie.